vinnarevinst3

Skåne


Vinnare/Vinster

Förfarande vid årsdragning

 

1.

Styrelsen, revisorerna samt eventuellt webmaster genomför dragning av vinnare, utan inbördes ordning, vid ett styrelsemöte i början av februari.

 

2.

Bilder på inköpta vinster samt vinnarlista läggs ut på hemsidan.

 

3.

Samtliga vinnare meddelas via mail med information om att hämta ut vinsten vid kommande årsmöte i början av mars. Personligen eller via ombud.

 

4.

Vinsterna presenteras/ visas vid årsmötet.

 

5.

Vid årsmötet genomförs en dragning mellan samtliga vinnare gällande i vilken turordning man får göra sitt vinstval.

 

6.

När vinnaren gjort sitt val kvitteras detta och man kan ta vinsten med sig hem vid ett och samma tillfälle.