ut2018/2

Skåne


Utflykt 2018 - 2

Lena, Anja, Lena och Gertrud har besökt Yvonne Persson i Våxtorp som målar på strutsägg som hon tillverkar lampor av. Hon målar inte med pensel utan med en fjäder. Yvonne ingår i gruppen Laholmsslöjdarna.

 

Länk till Laholmsslöjdarna

http://www.laholmsslojdarna.se/?page_id=195