ut2018/3

Skåne


Utflykt 2018 - 3

Skissernas Museum

Skissernas Museum i Lund – maj 2018

Besöket på Skissernas museum var givande och mycket intressant. Tänk vilken process som ligger bakom ett färdigt verk, oavsett om det är en tavla eller en skulptur! Och det är just detta som Skissernas museum handlar om – att åskådliggöra och berätta om processen fram till det färdiga verket som finns att skåda någon annan stans i världen. I Lund visas skisserna och prototyperna.

Guiden hade mycket intressant att berätta både i det ”svenska rummet” och i det ”utländska rummet”. I det senare var det främst fransk konst representerat. När Skissernas museum öppnade med sin unika inriktning, tyckte framför allt fransmännen att detta var en fantastisk idé, och skänkte flera skisser och verk till Lund. Det finns även ett rum för en mexikansk samling samt en avdelning för gästutställare.