Styrelsen3

Skåne


Styrelsen

Jan-Eric Persson

Ordförande

ordforande@konstgillet.com

 

Margareta Sjö

Ledamot

ledamot@konstgillet.com

Ingrid Jendérus

Vice Ordförande

viceordforande@konstgillet.com

Lena Holmquist

Kassör

kassor@konstgillet.com

Gun-Britt Wilthorn

Suppleant

suppleant2@konstgillet.com

Gertrud Olsson

Sekreterare

sekreterare@konstgillet.com

Revisorer:

Anne-Marie Karlsson

Christer Larsson

Valberedningen består av

Clary Bergqvist

Kristina Larsson

Web master

Ulf Runermark

admin@konstgillet.com

Kontaktlista Konstgillet