Bli medlem3

Skåne


Bli medlem

Vårt medlemsregister består av medlemsnummer, namn, adress och mejladress. Styrelsemedlemmarna har tillgång till medlemsregistret i sina datorer. Nytt register tas fram varje år, där inaktuella personuppgifter raderats. Konstgillet är en ideell förening och vi hanterar inte någon form av direktreklam och påverkas därför inte av GDPR (General Data Protection Regulation).


Blanket för att bli medlem

Skickas till ordförande för konstgillet

Är Du intresserad av att bli medlem, (kostar endast 350 kr och det är OK att ha flera andelar – PG 636812-0)

Som medlem är Du med i utlottningen av inköpta konstverk i samband med vårt årsmöte. Vi har också en månadsvis utlottning och då med ett mindre verk.

 

andel 1
andel 2
andel 3